massenhaft in Massen
beaucoup (de) en masse
masses of
muito em massa
mir hunn nach masseg Aarbecht virun eis
mir hu masseg Kréischelen, wëlls de der?