Massgewänner
Messgewand
chasuble
chasuble
casula veste litúrgica
de Paschtouer leet eng Stola iwwer d' Massgewand 1
an der Sakristei hänken e puer wäertvoll Massgewänner aus dem 19. Joerhonnert