Matdeelungen
Matdeelunge
Mitteilung
message communication avis
notification
mensagem comunicação aviso
Dir kritt eng schrëftlech Matdeelung , 1 wéini Äre Fall behandelt gëtt
Avis
Matdeelung
Avis