kee Pluriel
Materialschaden
dégât(s) matériel(s)
material damage
prejuízo material
bei deem Accident war de Materialschued zimmlech héich