Matleefer
Mitläufer
suiveur en matière d'opinion
sympathizer
seguidor em matéria de opinião
deen ass net geféierlech, et ass just e Matleefer