hunn
matgerechent
transitiv
1
mitrechnen
compter inclure dans un calcul
to count to include in a calculation
contar incluir num cálculo
du hues d' Zënsen 1 net matgerechent , 1 dofir ass däi Resultat falsch
heibanne si 40 Persounen, d' Kanner 1 net matgerechent
intransitiv
2
mitrechnen
faire (également) un calcul calculer (simultanément) pour contrôler
to tot up at the same time as a check
fazer (também) um cálculo calcular (simultaneamente) para controlar
wéi de Garçon mer d' Rechnung 1 gemaach huet, hunn ech am Kapp matgerechent