Matricullen
Matriculle
1
Sozialversicherungsnummer
numéro d'assuré (social)
social insurance number
número de segurança social
der Doktesch hir Sekretärin huet meng Matricule gefrot
2
Verzeichnis der Schulnoten
registre des notes scolaires
marks register
registo de notas escolares
um Enn vum Trimester schreiwen d' Proffen 1 hir Notten an d' Matricule 1