kee Pluriel
EGS
Matsch
gadoue
mud
lodo lama
d' Fierkel 1 huet sech am Mätsch gewenzelt
no dräi Deeg waren d' Bieren 1 ee Mätsch no dräi Deeg waren d' Biere 1 ganz mätscheg