Matschüler
Mitschüler
camarade de classe condisciple
classmate
colega (da escola) condiscípulo
ech hunn nach haut e gutt Verhältnis zu all menge Matschüler