Matten
Matte
Motte
mite
moth
traça inseto
d' Matten 1 hu Lächer an der Bomi hiert schéint Kleed gefriess