Maueren
Mauere
Mauer Wand
mur ouvrage de maçonnerie
wall
muro parede
eis Noperen hunn eng Mauer ëm hire Virgäertche gebaut
ech hu meng Diplomer all an enger Rumm un der Mauer hänken
EGS d' Fussballspiller 1 maachen eng Mauer d' Fussballspiller 1 stelle sech no beienee virun de Gol
EGS dee geet mam Kapp duerch d' Mauer 1 ! 1 deen ass ganz stuer
EGS bei mengem Papp schwätzen ech géint eng Mauer mäi Papp ännert seng Meenung net