Méckebaatschen
Méckebaatsche
Fliegenklatsche
tapette tue-mouches
fly swatter
enxota-moscas mata-moscas
am Summer hu mir an all Zëmmer eng Méckebaatsch leien
Baatsch
Méckebaatsch
Baatsch