kee Pluriel
EGS
PEJ
Erbsenzählerei
pinaillage
nitpicking
picuinhice
a mengen Aen ass et Méckepéilerei , 1 dësen Text Wuert fir Wuert ze analyséieren
Ierbessenzielerei
EGS
PEJ
Méckepéilerei
Ierbessenzielerei