medizinisch
médical
medical
médico de medicina
kleng Unien hu seelen e medezinescht Departement