meistenteils meistens
le plus souvent la plupart du temps
most of the time mostly
quase sempre na maior parte das vezes
meeschtendeels hu mer fir Chrëschtdag kee Schnéi
meeschtens
meeschtendeels
meeschtens