kee Pluriel
Melisse Zitronenmelisse
mélisse
lemon balm
erva-cidreira melissa
wann s de e Blat Meliss an der Hand zerreifs, richen deng Fangere gutt no Zitroun
Zitrounekraut
Zitrounemeliss
Meliss
Zitrounekraut
Zitrounemeliss