Mëlzen
Mëlze
Milz
rate organe
spleen
baço
den Dokter huet festgestallt, datt dem Boxer d' Mëlz 1 gerass ass