Memoiren
Memoirë
wissenschaftliche Arbeit zum Studienabschluss
mémoire (de fin d'études)
dissertation thesis
dissertação de fim de estudos
als Ofschloss vu sengem Studium muss de Student e Memoire redigéieren
Gediechtnes
EGS
Verhalt