kee Singulier
Memoiren
mémoires
memoirs
memórias
de Politiker wëllt no sengem leschte Mandat seng Memoirë schreiwen