1. Persoun Singulier
Dativ
+
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
meinen den meinen
mes les miens les miennes
my mine
meus minhas
ee vu menge Monnien ass nach Jonggesell
ech hëllefe menge Frënn gär
vun denge Kanner ass nach keent bestuet, vu mengen och net
denken