kee Pluriel
Menschenhandel
traite d'êtres humains
human trafficking
tráfico de seres humanos
de Mënschenhandel muss mat aller Häert bekämpft ginn