mental geistig
mental psychique, intellectuel mentalement
mental mentally
mental psíquico, intelectual mentalmente
hien huet e mentale Problem
de Coureur huet sech mental op déi nächst Etapp virbereet