1
Mercerien
Mercerië
Kurzwarenhandlung
mercerie commerce
haberdashery shop
retrosaria loja
ech muss nach an d' Mercerie 1 goen, well ech Knäpp brauch
2
kee Pluriel
Kurzwaren
mercerie articles de mercerie
haberdashery goods
artigos de retrosaria
mäi Grousspapp huet och Mercerie verkaaft