Mëschungen
Mëschunge
Mischung Gemisch, Kombination
mélange mixture, combinaison
mixture combination
mistura misto, combinação
Alkohol a Medikamenter sinn eng geféierlech Mëschung
Mix
Mixtur
Mëschung
Mix
Mixtur