Mëssgeschécker
Missgeschick
maladresse petit malheur
accident mishap
percalço pequeno azar
et ass mer e klengt Mëssgeschéck geschitt
Mëssel
Mëssgeschéck
Mëssel