Metaller
Metall
métal
metal
metal
dat Gestell ass aus Metall
zum Grupp vun de Metaller gehéieren ënner anerem den Aluminium, den Zënn an de Bläi