methodisch durchdacht, planmäßig
méthodique réfléchi, ordonné méthodiquement
methodical methodically
metódico refletido, ordenado metodicamente
fir dee Problem ze léisen, brauche mer eng methodesch Approche
an esou Fäll muss ee methodesch virgoen