Metroen
Metroe
1
U-Bahn Verkehrsnetz
métro réseau de chemin de fer
metro underground railway
metro rede de transporte
a ville Groussstied gëtt et e Metro
ech sinn nach ni mat der Metro gefuer
2
U-Bahn Zug
métro rame de métro
metro underground train
metro carruagem de metro
mir hunn de leschte Metro verpasst