1
mittelalterlich des Mittelalters, das Mittelalter betreffend
médiéval moyenâgeux
medieval
medieval medievo
ech gi gär mëttelalterlech Stied kucken
um Fest haten d' Kanner 1 mëttelalterlech Kostümer un
2
PEJ
mittelalterlich nicht zeitgemäß
moyenâgeux suranné
antiquated
antiquado arcaico
dat do si mëttelalterlech Methoden