1
mittags
à midi
at midday at lunchtime
ao meio-dia
mir gi mëttes dacks an de Restaurant iessen
du muss déi Pëlle mueres, mëttes an owes virun de Molzechten huelen
2
nachmittags
l'après-midi
(in the) afternoon
à tarde de tarde
bei eis am Duerf huet d' Post 1 nëmme mëttes op
donneschdes mëttes ass keng Schoul