Mierer
Meer
mer
sea seaside
mar
an der Vakanz sinn ech all Dag an d' Mier 1 schwamme gaangen
mir maachen dëst Joer Vakanz um Mier
fiers de dëse Weekend mat eis op d' Mier 1 ? 1