Mierhénger
VEREELZT
Truthuhn
dindon
peru ave
dat déckst vun eise Mierhénger muss fir d' Kiermes 1 dru gleewen
Schnuddelhong
VEREELZT
Mierhong
Schnuddelhong