Migrantinnen
Migrantinne
Migrantin Person
migrante
migrante mulher
déi jonk Migrantin huet sech immens druginn, fir déi lokal Sprooch ze léieren