Millen
Mille
1
Mühle Anlage, Gerät
moulin machine, appareil
mill mechanical device
moinho máquina, aparelho
mir hunn doheem eng Millen , 1 fir de Kaffi ze muelen
EGS dat do ass Waasser op meng Millen ! 1 dat do gëtt menger Meenung méi Gewiicht
2
Mühle Gebäude
moulin bâtiment
mill building
moinho edifício
mir wunnen an enger aler Millen , 1 déi mer restauréiert hunn