Milliliter
Milliliter
millilitre
millilitre
mililitro
e puer Milliliter Blutt ginn duer, fir déi Analys ze maachen