Mindestofstänn
Mindestsicherheitsabstand
distance de sécurité minimale
minimum safety distance
distância de segurança mínima
glécklecherweis hat de Camionschauffer den obligatoresche Mindestofstand agehalen
am Deconfinement gëllt weiderhin e Mindestofstand vun zwee Meter tëschent zwou Persounen, déi sech begéinen