Minièren
Minièrë
Bergwerk
mine d'extraction
mine excavation
mina de extração
d' Exploitatioun 1 vun der Minière ass net méi rentabel
fréier hu vill Leit an de Minièrë geschafft
Grouf
Minn
Minière
Grouf
Minn