Minnechen
Minneche
Minnecher
Wallach
hongre
cavalo castrado
an dësem Reitstall stinn d' Mieren 1 an d' Minnechen 1 op getrennte Wisen