Minutten
Minutte
1
Minute Zeiteinheit
minute unité de temps
minute unit of time
minuto unidade de tempo
den Zuch fiert a fënnef Minutten
looss den Téi fënnef Minutte laang zéien
2
Minute Moment, Augenblick
minute instant, moment
minute short time
minuto instante, momento
hie profitéiert vu jiddwer fräier Minutt
komm mer setzen eis eng Minutt hier op d' Bänk! 1
bei him muss ëmmer alles op der Minutt gemaach ginn! bei him muss ëmmer alles direkt gemaach ginn
Abléck
Ament
Moment
3
Minute zur Positionsangabe
minute unité de position
minute degree of measurement
minuto unidade de posição
vun dësem Punkt aus läit den Zentrum vum Land 3 Grad, 15 Minutten an 8 Sekonnen nërdlech
2
Minutt
Abléck
Ament
Moment