1. Persoun Pluriel
Nominativ
1
wir
nous
we
nós
mir hunn eis alleguer gutt ameséiert
2
mir aner
wir im Gegensatz zu euch
nous autres
nós ao contrário de vós
mir aner kënnen eis keen esou en deieren Auto leeschten!
1. Persoun Singulier
Dativ
3
mir
me moi à moi
me
me mim a mim
dat do gefält mir glat a guer net
so mir elo d' Wouerecht! 1
also mir gefält dat do net!
hie fiert mat mir an net mat dir!