1
Mirabellen
Mirabelle
Mirabelle
mirabelle fruit
mirabelle fruit
mirabela fruto
mir ginn de Mëtteg an eise Bongert Mirabelle plécken
2
kee Pluriel
Mirabellenschnaps Getränk
mirabelle eau-de-vie
mirabelle schnapps
aguardente de mirabela
ech hu mer e Liter Mirabell aus der Lorraine matbruecht
Mirabellendrëpp
3
Mirabell
(Glas) Mirabellenschnaps
mirabelle verre d'eau-de-vie
mirabelle glass of schnapps
copo de aguardente de mirabela
bestell eis nach zwou Mirabell ! 1
Mirabellendrëpp
2
Mirabell
Mirabellendrëpp
3
Mirabell
Mirabellendrëpp