Moderatoren
Moderatore
Moderator im Fernsehen, im Radio
animateur d'une émission, d'un débat
presenter host of a show moderator of a debate
apresentador de um programa moderador de um debate
de Moderator huet sech wärend der Sendung uerg blaméiert
de Moderator hat fir seng Talkshow d' Spëtzekandidate 1 vun alle Parteien invitéiert