Modussen
Modusse
Modus Verfahrensweise
mode manière, méthode
mode manner, method
modo maneira, método
deen neie Modus vun der Finanzéierung ass méi transparent