kee Pluriel
Morgenmüdigkeit
fatigue du matin
morning tiredness
cansaço matinal
wann d' Schoul 1 nees ugeet, hu vill Kanner nach mat Moiesmiddegkeet ze kämpfen