kee Singulier
Magenkrämpfe
crampes d'estomac
stomach cramps
cólica estomacal
dee klenge Jong ass mat staarke Mokrämp an d' Kannerklinick 1 ageliwwert ginn