Momperen
Mompere
Vormund
tuteur curateur
guardian
tutor curador
hien ass Momper bei sengen Neveuen, well hir Eltere bei engem Accident leie bliwwe sinn
eisen Noper ass vum Geriicht Momper iwwer seng Mamm genannt ginn
Tuteur
Momper
Tuteur