Monstrositéiten
Monstrositéite
Monstrosität Ungeheuerlichkeit
monstruosité atrocité
monstrosity atrocity
monstruosidade atrocidade
et dreift engem d' Schudderen 1 aus, wann ee gewuer gëtt, wat fir Monstrositéiten an deem Krich geschitt sinn