Moossen
Moosse
1
Maß Maßeinheit
(unité de) mesure
(unit of) measurement
(unidade de) medida
net iwwerall op der Welt gëllen déi selwecht Moossen
EGS du kenns keng Mooss ! 1 du iwwerdreifs!
EGS elo ass d' Mooss 1 voll! elo geet et duer!
EGS ech probéiere mat Mooss z'iessen ech probéieren normal vill z'iessen
EGS hei gëtt mat zweeërlee Mooss a Gewiichter geschafft! hei gëtt net jiddwereen d' selwecht 1 behandelt
2
Maß Größe
mesure dimension(s)
measurement dimension
medida(s) dimensões
de Schräiner huet d' Mooss 1 geholl
den Usträicher huet sech d' Moosse 1 vum Zëmmer opgeschriwwen
dee Paltong ass mer net méi Mooss dee Paltong passt mer net méi
3
op (d')Mooss
nach Maß
sur mesure
custom-made made to order
por medida
hatt huet säi Brautkleed op d' Mooss 1 maache gelooss
ech hu mer dat heite Puer Schong op Mooss maache gelooss