Moralapostelen
Moralapostele
Moralapostel
moralisateur apôtre des bonnes mœurs
moralizer
moralizador paladino dos bons costumes
ech wëll mech net als Moralapostel opspillen, mee dat do ass net richteg!