Morden
Morde
Mord
meurtre assassinat
murder
assassínio
de Verdächtegen huet de Mord gestanen